1 mol buta 1 3 đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom

Câu hỏi:

18/09/2019 80,249

Bạn đang xem: 1 mol buta 1 3 đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom

C. 2 mol.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

1 mol buta-1,3-đien rất có thể phản xạ tối nhiều với 2 mol Br2 vì như thế buta-1,3-đien đem 2 nối song nên tiếp tục nằm trong được với 2 phân tử Br2, trình bày cách thứ hai tỉ lệ thành phần phản xạ là một trong những : 2

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản xạ đằm thắm buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3CHBrCH=CH2.

B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.

D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 2:

Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) theo thứ tự là

A. C4H6 và C5H10.

B. C4H4 và C5H8.

C. C4H6 và C5H8.

D. C4H8 và C5H10.

Câu 3:

Trùng phù hợp isopren dẫn đến cao su đặc isopren đem cấu trúc là

A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n.

B. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .

Xem thêm: diện tích xung quanh của hình trụ

C. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.

D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n .

Câu 4:

Hợp hóa học nào là vô số những hóa học sau đem 9 links xích yêu tinh và 2 links π ?

A. Buta-1,3-đien.

B. Penta-1,3-đien.

C. Stiren.

D. Vinylaxetilen.

Câu 5:

Isopren nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp HBr bám theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 dẫn đến tối nhiều từng nào thành phầm cộng?

A. 8.

B. 5.

C. 7.

D. 6.

Câu 6:

Cho phản xạ đằm thắm buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3CHBrCH=CH2.

B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.

D. CH3CH=CBrCH3.

Xem thêm: nguyên nhân thực dân pháp xâm lược việt nam

TÀI LIỆU VIP VIETJACK